Navötivte nŠö novż e-obchod MediFrank-BabyShop! Dennž doplÚujeme novť zboěŪ.

O n√°s

P√łedstavujeme V√°m¬† spole√®nost MediFrank s. r. o., kter√° se zab√Ĺv√° importem, exportem a distribuc√≠ kojeneck√Ĺch pot√łeb a zdravotnick√Ĺch prost√łedk√Ļ.


Jsme v√Ĺhradn√≠m distributorem ve¬öker√©ho sortimentu n√¨meck√© spole√®nosti B√ľttner-Frank GmbH v √ąR, kter√° p√łes 40 let produkuje zdravotnick√© a kojeneck√© pot√łeby nejvy¬ö¬ö√≠ kvality. Jej√≠ sortiment √®√≠t√° p√łes 1500 druh√Ļ a je rozd√¨len na 3 v√Ĺrobn√≠ programy:


Sortiment B√ľttner-Frank GmbH:

BabyFrank BF-Comfort Frank
Program pro matku a d√≠t√¨. Program inkontinen√®n√≠ch a gynekologick√Ĺch pot√łeb a pom√Ļcek. Program zdravotnick√Ĺch prost√łedk√Ļ a rehabilita√®n√≠ch pom√Ļcek pro profesion√°ln√≠ i dom√°c√≠ p√©√®i.

Sortiment bibi

logo bibi

N√°¬ö dal¬ö√≠ sortiment tvo√ł√≠ kojeneck√© pot√łeby ¬öv√Ĺcarsk√© spole√®nosti pod zna√®kou bibi. Op√¨t se jedn√° o velmi kvalitn√≠ v√Ĺrobky s¬†patentovan√Ĺmi dopl√≤ky a poutav√Ĺmi motivy.


Sortiment LTZ - Libštátské pleny

logo LTZ

Na¬ö√≠m obchodn√≠m partnerem je i √®esk√Ĺ v√Ĺrobce velice kvalitn√≠ch d√¨tsk√Ĺch bavln√¨n√Ĺch plen a osu¬öek z Lib¬öt√°tu, LTZ s.r.o.


¬ĄBalte d√¨ti do bavlnky.¬ď


Origin√°ln√≠ √®esk√© pleny m√Ļ¬ěete nyn√≠ objedn√°vat v nov√©m e-shopu: Lib¬öt√°tsk√© pleny

Sortiment Anzacare ¬Ė Dri Sleeper

logo DRI Sleeper

Novoz√©landsk√° spole√®nost Anzacare Ltd v √®ele s prof. dr. Page se zab√Ĺv√° v√Ĺvojem a v√Ĺrobou enuretick√Ĺch alarm√Ļ, nebo-li alarm√Ļ se senzorem na √ļnik mo√®i pro enuretiky.

Jedn√° se patentovan√© v√Ĺrobky, kter√© nemaj√≠ na trhu obdobu. Vyzna√®uj√≠ se bezpe√®nost√≠, kvalitou a technologick√Ĺm proveden√≠m.


Arabin GmbH

logo Arabin GmbH

Po√®√°tkem roku 2008 jsme se stali obchodn√≠mi partnery n√¨meck√© spole√®nosti Dr. Arabin GmbH & Co. KG. Tato spole√®nost se zab√Ĺv√° v√Ĺvojem a v√Ĺrobou podp√Ļrn√Ĺch silikonov√Ĺch pesar√Ļ. Prof. Arabin, zakladatel spole√®nosti a l√©ka√ł, zasv√¨til pesaroterapii a urogynekologii √®√°st ¬ěivota. Sou√®√°st√≠ Dr. Arabin GmbH & Co. KG je l√©ka√łsk√° univerzita ve Witten.

Podp√Ļrn√© silikonov√© pesary "Arabin" jsou vysoce kvalitn√≠, nab√≠dka obsahuje 12 druh√Ļ v r√Ļzn√Ĺch velikostech. V√≠ce na str√°nk√°ch www.pesary.cz, kter√© provozuje na¬öe spole√®nost.Ve¬öker√° v√Ĺroba prob√≠h√° ve steriln√≠m prost√łed√≠ a p√łed expedic√≠ jsou jednotliv√© kusy kontrolov√°ny a ru√®n√¨ baleny. Pou¬ěit√© materi√°ly jsou klinicky testov√°ny a odpov√≠daj√≠ po¬ěadavk√Ļm norem EU.


Na¬öimi odb√¨rateli jsou jak l√©k√°rny a obchody se zdravotnick√Ĺmi pot√łebami, √®i d√¨tsk√Ĺm zbo¬ě√≠m, tak i kojeneck√© √ļstavy, nemocnice, domy s¬†pe√®ovatelskou slu¬ěbou apod. U v√¨t¬öiny v√Ĺrobk√Ļ, pokud nejsou k¬†dod√°n√≠ ihned, je dodac√≠ lh√Ļta maxim√°ln√¨ 10 dn√Ļ.